Coraz krótsze terminy płatności w Hiszpanii

Według informacji opublikowanych w cadenadesuministro.com, średnia długość terminów płatności w Hiszpanii została w tym roku zredukowana o 20 dni.

Statystyki pokazują, że październik był miesiącem, w którym zarejestrowano  najkrótszy średni okres płatności począwszy od marca 2012 roku. Skrócenie terminów płatności następuje stopniowo: 91 dni w październiku 2012 r. w porównaniu do 111 dni w październiku 2011 r.

Wprowadzenie ustawy 15/2010 zapoczątkowało w Hiszpanii realizację planu progresywnej redukcji terminów płatności, który zakładał stopniowe skracanie czasu oczekiwania na należności: począwszy od terminu 85 dni w roku 2011, poprzez 75 dni w roku 2012, aż do terminu 60 dni, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013 roku.

Wtransnet aktywnie wspiera proces stopniowej redukcji terminów płatności w Hiszpanii – system giełdy nie pozwala wprowadzić dłuższego terminu zapłaty niż 75 dni, a począwszy od stycznia 2013 roku termin ten zostanie jeszcze skrócony.

Dużą pomocą dla użytkowników giełdy w tym zakresie jest tzw. Biała Lista, za pomocą której Wtransnet  promuje firmy płacące w terminach krótszych niż 15, 30 lub 45 dni.

About mmartinez

Deja una respuesta