Pierwsze półrocze 2018 roku potwierdza dobrą formę hiszpańskiego transportu chłodniczego w Europie

W 2017 roku Hiszpania pobiła rekord w eksporcie, który wzrósł o 8% w porównaniu z rokiem ubiegłym.  Według przychodów, sektor spożywczy zajmuje 4. miejsce, więc nie trzeba podkreślać znaczenia logistyki chłodniczej dla Hiszpanii.

Giełda Wtransnet  przeanalizowała poprzez ilość ładunków zgłaszanych na platformie dokąd transportowane są towary i od kogo Hiszpanie kupują świeże produkty.

W 2017 roku, zgłoszono 406.695 ładunków chłodniczych , o 31% więcej niż w roku 2016. 31% dotyczyło ładunków krajowych po Hiszpanii, a 36% po pozostałych rynkach europejskich. 21% w imporcie, 12% w exporcie.

oferty-ladunkow-clodniczych-na-wtransnet-2017

 

W odniesieniu do odnotowanego wzrostu warto zauważyć, że w 2017 r. i zawsze w odniesieniu do poprzedniego, roku odnotowano znaczny wzrost ładunków pochodzących z Hiszpanii i transportowanych do Europy. Aktywność ta wzrosła o  49%.

Krajami docelowymi większości ofert towarów chłodniczych o hiszpańskim pochodzeniu są Francja i Portugalia, przy podobnym jak w 2017 roku 40% wzroście, następnie Włochy, które sprowadziły z Hiszpanii o 66% więcej towarów niż w poprzednim roku. Zaskakujący jest również wzrost Niemiec, który z 56% wzrostem ładunków plasuje się na czwartym miejscu jako odbiorca hiszpańskich towarów przechodzących przez Wtransnet.

Wydaje się, że tendencja ta nie uległa znacznym zmianom w 2018 roku. W pierwszym semestrze działalność utrzymywała się na podobnym poziome jak w tym samym okresie 2017 r. Chociaż prawdą jest, że z wyjątkiem Portugalii, odnotowujemy nieznaczny spadek ofert w kilku krajach, takich jak Niemcy i Wielka Brytania. Należy jednak poczekać z prognozami do końca roku, gdyż ostatnie miesiące należą do kampanii warzyw i owoców, podczas których aktywność poprawia się na tyle, że z pewnością będzie można ponownie mówić o wzroście.

oferty-ladunkow-clodniczych-na-wtransnet-2017-hiszpania-europa.jpgOdnośnie ładunków chłodniczych importowanych do Hiszpanii z Europy; Francja, Włochy i Holandia stanowią 65% ogółu opublikowanych ofert. Francja odnotowała największą aktywność w tym obszarze, o 34% więcej. Jednocześnie zwiększyła ilość ofert na innych kierunkach Europy Zachodniej: do Holandii (21%), Niemiec (27%) i Belgii (25%).

Wszystko wskazuje na to, że rok 2018 będzie lepszy dla ładunków powrotnych do Hiszpanii, ponieważ do tego momentu ich ilość wzrosła o 36%. Liderem tej tendencji jest ponownie Francja, która odnotowała o 63% większą aktywność oraz Belgia, która do tej pory wyeksportowała do Hiszpanii o 49% więcej ładunków niż w tym samym okresie w 2017 r.

oferty-chlodnicze-w-imporcie-hiszpanii

Jak wspomnieliśmy na wstępie, oferty ładunków chłodniczych z miejscem wyjazdu i przeznaczenia do innych krajów europejskich niż Hiszpania, stanowią większość na giełdzie Wtransnet – 36% z ogółu ofert.  W ciągu roku 2017 nastąpił średni wzrost o 26%, trend ten utrzymał się na stabilnym poziomie w pierwszej połowie 2018 r. Jednak kraje takie jak Włochy, które w 2017 r. doświadczyły silnego rozwoju z 63% wzrostem ofert ładunków, zmniejszyły zasadniczo swoją aktywność

Wracając na hiszpański rynek krajowy, który odpowiada mniej więcej takiej samej ilości ładunków jak opisaliśmy po Europie, widzimy, że w 2017 roku nastąpił wzrost przepływów towarowych o 35%.

W 2017 roku wzrost we wszystkich regionach był bardziej niż wyczuwalny, przy wartościach około 40%. Trend, który nie powtórzył się w pierwszej połowie 2018 roku, w którym działalność, z wyjątkiem działań prowadzonych przez Madryt i Walencję, uległa spowolnieniu.

miejsce-pochodzenia

Deja una respuesta