Aktualności dotyczące Loi Macron: od 2017 roku zaświadczenia o delegowaniu należy rejestrować przez Internet

Francuskie Ministerstwo pracy wprowadziło nowe zmiany w  Loi Macron: od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorstwo transportowe będzie obowiązane, przed wykonaniem usługi transportu międzynarodowego lub kabotażu we Francji, do zarejestrowania zaświadczenia o oddelegowaniu przez stronę internetową.

Przypominamy, że nowa francuska ustawa socjalna, która weszła w życie 1 lipca, dotyczy wszystkich przedsiębiorstw transportowych nierezydujących na terenie Francji, którzy delegują kierowców do transportu międzynarodowego z miejscem załadunku lub rozładunku we Francji bądź wykonujących kabotaż na jej terenie (nie dotyczy tranzytu).

Od swojego wejścia w życie, Loi Macron obliguje przedsiębiorstwa  zajmujące się transportem międzynarodowym do Francji , do między innymi przedstawienia zaświadczenia o delegowaniu, napisanego w języku francuskim , zawierającego dane firmy, delegowanego kierowcy i jego zarobki.

aktualnosci-loi-macron-zaswiadczenie-o-delegowaniu

Jakie zmiany zostały wprowadzone do zaświadczenia o delegowaniu?

Nowością, ogłoszoną kilka dni temu jest to, że od przyszłego roku, obowiązkowym będzie zarejestrowanie zaświadczenia o oddelegowaniu na stronie Ministerstwa Pracy za pomocą platformy SIPSI dostępnej pod adresem www.sipsi.travail.gouv.fr (platforma dostępna w języku francuskim oraz angielskim).

Przedsiębiorstwo transportowe będzie musiało utworzyć indywidualne konto w SIPSI, a następnie będzie mogło generować zaświadczenia o oddelegowaniu oraz przeglądać wszystkie dotychczas wystawione zaświadczenia. Kierowca będzie musiał posiadać przy sobie egzemplarz zaświadczenia o oddelegowaniu.

W obliczu tej nowości i nieścisłości jakie pojawiły się wraz z wejściem w życie przepisów, pokrótce przypominamy najważniejsze punkty wymagane przez Loi  Macron:

Płaca minimalna

Po pierwsze, firmy muszą wykazać, że ich kierowcy otrzymują minimalne wynagrodzenie określone we francuskiej Krajowej Konwencji Transportu Drogowego i Działalności pokrewnych z transportem.

Przedstawiciel we Francji

Kolejnym obowiązkiem firm transportowych działających we Francji jest ustanowienie przedstawiciela w tym kraju, który będzie łącznikiem między władzami francuskimi a kierowcą i przedstawi władzom na żądanie dokumenty potwierdzające działanie zgodne z Loi Marcon.

Chociaż wymagana dokumentacja zawiera umowę o pracę, wynagrodzenie kierowcy i odpowiednie potwierdzenia wypłaty dotyczące okresów oddelegowania w miesiącu sierpniu żandarmeria francuska sprawdzała tylko czy kierowca posiada zaświadczenie o delegowaniu i czy firma wyznaczyła przedstawiciela legalnego we Francji.

Celem tego nowego rozporządzenia, który, jak już powiedzieliśmy rozpocznie obowiązywać od stycznia 2017 roku, jest ułatwienie władzom francuskim egzekwowania prawa, jak i dostarczenia statystyki o delegowanych pracownikach.

Deja una respuesta