wtransnet

Wtransnet, międzynarodowa giełda ładunków i pojazdów na targach SITL w Paryżu

Pośród konsultacji ze strony użytkowników, najczęściej spotykanymi są te powiązane z informacją na temat innych firm zrzeszonych. Od 1996 Wtransnet zebrał ogromna ilość szczegółowych informacji o europejskich firmach z sektora transportu i logistyki. Ta informacja jest nieoceniona w momencie zawierania współpracy z nowymi firmami i w znalezieniu najlepszych zaufanych partnerów. …

Czytaj więcej

Zapraszamy do Katowic na konferencję «Praktyczne aspekty zarządzania transportem»

Wtransnet i redakcja czasopisma Transport Manager zaprasza wszystkich właścicieli firm transportowych, przewoźników, spedytorów, menedżerów transportu drogowego z firm logistycznych, produkcyjnych i dystrybucyjnych do bezpłatnego udziału w ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Praktyczne aspekty zarządzania transportem”. UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY. Ilość miejsc jest ograniczona, o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Konferencja …

Czytaj więcej

Informacja o firmach zrzeszonych, głównym motywem kontaktu z Działem Obsługi Klienta

Pośród konsultacji ze strony użytkowników, najczęściej spotykanymi są te powiązane z informacją na temat innych firm zrzeszonych. Od 1996 Wtransnet zebrał ogromna ilość szczegółowych informacji o europejskich firmach z sektora transportu i logistyki. Ta informacja jest nieoceniona w momencie zawierania współpracy z nowymi firmami i w znalezieniu najlepszych zaufanych partnerów. …

Czytaj więcej

Firmy zrzeszone w Wtransnet oceniają bardzo pozytywnie usługę reklamowania opóźnień w płatnościach

Wtransnet, poprzez Dział Reklamacji powstały w 2000 roku, oferuje usługę reklamacji możliwych opóźnień w płatnościach pomiędzy firmami zrzeszonymi. W 2012 roku Wtransnet zdołał obniżyć o 35% ilość reklamowanych faktur. W przypadku, kiedy przewoźnik nie otrzymuje w terminie zapłaty za fakturę, informuje o tym fakcie nasz dział reklamacji. Po otrzymaniu dokumentów …

Czytaj więcej

Bonjour France! Marzec miesiącem Francji

Z nadejściem wiosny rozpoczyna się tradycyjnie aktywność produkcyjna w tym kraju, z krzywą wzrostu, która rozciąga się do lata – kulminacyjnego okresu ofert ładunków. Francja, obok Niemiec jest motorem ekonomicznym w Europie i dostawcą ładunków. Francja na pierwszym miejscu eksportuje do Niemiec, gdzie dostarcza 15% swoich produktów, kolejne kraje przeznaczenia …

Czytaj więcej

Nowa, szybka wyszukiwarka ładunków i pojazdów Wtransnet

Wtransnet wprowadził ulepszenie, na które czekało wielu z naszych klientów. Po wejściu na opcję Zobacz zgłoszone ładunki lub Zobacz zgłoszone pojazdy w zakładce Giełda Transportowa, pojawi się pod tabelką Szybka Wyszukiwarka. Ta wyszukiwarka pozwala na wyszukanie ofert jednocześnie na trzech giełdach ( Ładunki kompletne, Drobnica i Mały Tonaż).  Wybierając miejsce …

Czytaj więcej

Wiele międzynarodowych firm skorzystało z oferty Miesiąc Włoski.

Propozycja Giełdy poprzez rekomendację na rynku włoskim, cieszy się ogromnym uznaniem pośród europejskich firm. Rewelacją w temacie giełd transportowych podczas tragów Transpotec, które odbyły się w Weronie w dniach 28 luty-03 marca, była koncepcja giełdy poprzez rekomendacje i utworzenie punktu spotkań dla sektora transportowego we Włoszech. Innowacyjna koncepcja, która pozwala …

Czytaj więcej

Mory Ducros podpisał umowę z Wtransnet

MORY DUCROS podpisał  umowę  z Wtranset  na produkt Doc&Data – aplikację do kwalifikacji i zarządzania dostawcami  usług transportowych.  Umowa została podpisana na dwa lata, co pozwoli grupie na lepsze poznanie swoich przewoźników. Grupa  MORY DUCROS ufając w projekt Wtransnet podpisała  dwuletnią umowę na aplikację Doc&Data , nazwaną przez grupę QUALIF …

Czytaj więcej

Luty miesiącem włoskim w całej Europie

Włochy – protagonistami w sektorze transportowym w miesiącu lutym. W tym roku, po 4 latach przerwy spowodowanej ogólnym kryzysem w sektorze, w mieście Verona odbędą się ponownie targi Transpotec. Jest to optymistyczny, zauważalny także w innych krajach sygnał, który zwiastuje poprawę koniunktury w Europie. Wtransnet również weźmie udział w tym …

Czytaj więcej

Wtransnet podpisał umowę z grupą Norbert Dentressangle

Wtransnet zaprojektował i wdrożył nową aplikację: DOC & DATA. Jest to rozwiązanie, które pozwala na przechowywanie i zarządzanie danymi operacyjnymi  (trasy, flota, profil działalności) jak również dokumentacją (licencje, polisy, certyfikaty) bazy danych przewoźników bedących podwykonawcami grupy na poziomie europejskim. Wtransnet oddał do dyspozycji grupy Norbert wielonarodowościowy zespół swoich pracowników, odpowiedzialnych …

Czytaj więcej