Home / Blog / Luty miesiącem włoskim w całej Europie

Luty miesiącem włoskim w całej Europie

Włochy – protagonistami w sektorze transportowym w miesiącu lutym.

W tym roku, po 4 latach przerwy spowodowanej ogólnym kryzysem w sektorze, w mieście Verona odbędą się ponownie targi Transpotec. Jest to optymistyczny, zauważalny także w innych krajach sygnał, który zwiastuje poprawę koniunktury w Europie.

Wtransnet również weźmie udział w tym wydarzeniu, prezentując swoją ofertę na targach.

Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy z zrzeszeniem A.N.I.T.A, Wtransnet rozszerzy swoją ofertę na rynku włoskim. Członkowie stowarzyszenia będą mogli znaleźć na giełdzie Wtransnet międzynarodowe firmy zainteresowane współpracą z tym rynkiem.

Z tego powodu, Wtransnet oferuje w miesiącu lutym 30-dniowy, bezpłatny okres testowy wszystkim europejskim firmom zainteresowanym nawiązaniem kontaktów z firmami włoskimi.

Bezpłatny okres testowy nie oznacza braku weryfikacji. Nie jest łatwo zostać klientem giełdy we Włoszech, ponieważ można dołączyć do grona jej społeczności tylko poprzez rekomendację od firm, które są naszymi klientami bądź od organizacji lub stowarzyszeń, z którymi Wtransnet ma podpisaną umowę o współpracy. Poza tym, wszystkie firmy chcące wystawiać oferty ładunków na giełdzie muszą przejść pozytywnie weryfikację w firmie ubezpieczeniowej Coface.

Dane statystyczne: Włochy z PKB na poziomie 1.580 mld $ plasują się na europejskiej mapie za Niemcami i Francją, z czego  1.120 mld $ pozostaje na rynku krajowym, co wskazuje na ogromne znaczenie transportu krajowego. Włochy najwięcej towarów eksportują do Niemiec (15%) i Francji (12%) i na trzecim miejscu do Hiszpanii. Jeśli chodzi o import, najpopularniejszymi krajami są: Niemcy (18%), Francja (11%), Benelux (6%).

Jeśli chodzi o transport, Polska jest pierwszym dostawcą usług transportowych w ruchu międzynarodowym na kierunku włoskim, kolejnymi są przewoźnicy niemieccy i hiszpańscy.

Bezpłatny miesiąc w Wtransnet

About wtransnet

Deja un comentario