Barcelona connecta zgromadziła 300 profesjonalistów z 13 krajów europejskich na największym spotkaniu firm z sektora tsl

III Edycja Międzynarodowego Spotkania Firm z Sektora Transportowego, WConnecta, zorganizowanego przy tej okazji pod nazwą BarcelonaConnecta, zgromadziła około 300 profesjonalistów z sektora Transportu i Logistyki.

Firmy pochodzące z 13 krajów europejskich miały okazję poszerzyć swoja agendę kontaktów i nawiązać nowe relacje handlowe w ciągu zaledwie jednego dnia. Wszyscy uczestnicy byli zgodni co do jednego “Znaczenie nawiązania pierwszego kontaktu osobiście z firmami, z którymi trudno byłoby się spotkać w innych warunkach.”  

Rundy speed networking, zorganizowane na podstawie kierunków, specjalności i zainteresowań firm, umożliwiły przeprowadzenie  5.930 szybkich rozmów zaledwie w ciągu jednego przedpołudnia. Do tego należy dodać wiele innych mniej formalnych rozmów, które miały miejsce w “La Cafetería”.

Fakt udziału w imprezie wielu firm europejskich wpłynął na rozmiar tego eventu. Przełożyło się to na nowe relacje biznesowe z dobrymi perspektywami w krótkim okresie czasu. Należy też podkreślić wyróżniającą się aktywność firm w ciągu całego dnia spotkania.

Zespół Wtransnet juz rozpoczął pracę nad kolejną edycją, przewidzianą na jesień przyszłego roku.

About mmartinez

Deja una respuesta