Home / Blog / Wtransnet proponuje Doc&Data jako rozwiązanie do zatwierdzania podwykonawców

Wtransnet proponuje Doc&Data jako rozwiązanie do zatwierdzania podwykonawców

Modyfikacja kodeksu karnego o odpowiedzialności spółek i osób prawnych zmieniło scenariusz zlecania i zarządzania podwykonawcami. Nowe normy wymagają zaplanowania serii działań, aby uniknąć odpowiedzialności za wykroczenia popełnione przez naszych podwykonawców podczas wykonywania zleconej przez nas usługi.

Koncepcja compliance zawiera wszystkie te działania i konkretyzuje je w protokole zarzadzania, który pozwala firmom upewnić się, że podwykonawca, którego zatrudniają, działa zgodnie z prawem. Na przykład, że ma uregulowane sprawy podatkowe, przestrzega prawo pracy i jest upoważniony do wykonania zleconej usługi.  Należy wziąć pod uwagę, że prawo nakłada również odpowiedzialność karną na zleceniodawcę, jeśli nie można wykazać, że działano poprawnie.

doc-data-wtransnet-compliance.jpg

Jeśli przełożymy ten scenariusz na sektor transportowy, sytuacja komplikuje się z powodu trudności kontrolowania licznych podwykonawców, którymi zarządza załadowca i możliwości, ze względu na podnajmowanie, że każdego dnia inny przewoźnik odbiera towar.

Kierowane tym nowym ustawodawstwem, zauważymy rosnąca wrażliwość firm na temat kontroli swoich podwykonawców, aby w ten sposób uniknąć nie tylko konsekwencji karnych wynikających z zaniedbania, ale również wyróżnić się od konkurencji przez doskonałe zarządzanie.

W obliczu tego nowego krajobrazu, Wtransnet, od 20 lat oferujący innowacyjne i skuteczne narzędzia dla transportu drogowego, proponuje  Doc&Data jako idealne rozwiązanie do weryfikacji i zatwierdzania podwykonawców usług transportowych.  Jego celem jest pomoc załadowcom w opracowaniu odpowiedniego protokołu zatwierdzania, który zwolni ich od odpowiedzialności wynikających z zaniedbań dokonanych przez podwykonawców.

Z ponad  100.000 udokumentowanych pojazdów i 11.000 zweryfikowanych firm transportowych, Wtransnet od dwóch dekad tworzy bezpieczne otoczenia pracy, gdzie gwarantowana współpraca z tylko najlepszymi firmami stanowi o jego walorze odróżniącym.  Z tym bagażem doświadczeń, proponuje teraz jako odpowiedź na potrzebę sektora, skuteczne rozwiązanie Doc&Data i bazę danych zweryfikowanych przewoźników, która ułatwia przestrzeganie obowiązującej normatywy w sposób łatwy i rygorystyczny, bez obciążania administracji firmy zlecającej.

Doc&Data jest platformą, która pozwala na skuteczne zarządzanie dokumentami i procesem zatwierdzania podwykonawców, pozwalając tym samym na większą ich kontrolę, ujednolicenie kryteriów i centralizacje dokumentów i informacji operacyjnej w jednej bazie danych.

Wtransnet, ze swoim serwisem kwalifikacji podwykonawców, zajmuje się również zebraniem dokumentów wymaganych prawem i wprowadzenia ich do aplikacji do wglądu on line. Firma może spersonalizować wymogi i ustanowić powiadomienia o upłynięciu ważności dokumentów, które przewoźnik musi aktualizować.  Ale to nie wszystko. Punktem, który stanowi o różnicy Doc&Data, w odniesieniu do innych rozwiązań dostępnych na rynku tkwi w informacji o działalności przewoźnika pobieranej z Giełdy Ładunków, gdzie nieustannie prowadzi się monitoring firm na niej działających.

Kiedy transport zastaje wykonany, można również rozszerzyć tą kontrolę na pojazd, który odbiera towar. Poprzez weryfikacje numerów rejestracyjnych w bazie danych Wtransnet, możemy być pewni, że przewoźnik, któremu zleciliśmy transport jest tym, który podjechał na załadunek. Eliminujemy tym samym proceder odsprzedaży ładunku, fakt, który wystawiłby nas na ryzyko, w przypadku jakichkolwiek zdarzeń.

Jeśli zdecydowałeś się na ustanowienie protokołu działania i potrzebujesz zweryfikować swoich podwykonawców, poprzez  Doc&Data i  usługę kwalifikacji , Wtransnet oferuje Ci bazę danych zawierająca ponad  11.000 wcześniej zweryfikowanych przewoźników, unikając tym samym rozpoczęcia procesu od zera. W przypadku przewoźnika spoza giełdy, Wtransnet zajmuje się procesem kwalifikacji, abyś nie musiał się tym zajmować ani kierować do tego swoich pracowników.

 

Deja un comentario