Home / Blog / Transport / Francja będzie karać za niestosowanie się do ustawy Marcon od 23 lipca

Francja będzie karać za niestosowanie się do ustawy Marcon od 23 lipca

Po nieco więcej niż 20 dniach od przyjęcia ustawy Macron i upłynięciu okresu karencji, w czasie, której policja francuska przeprowadziła kampanię informacyjną, Francja od przyszłego weekendu rozpocznie nakładanie sankcji za nieprzestrzeganie ustawy.

Wprowadzenie Loi Macron niesie za sobą szereg obowiązków i formalności dla firm, które zajmują się transportem międzynarodowym do Francji, które podsumowujemy poniżej.

Francuska płaca minimalna

Firmy będą miały obowiązek wykazać, że ich kierowcy otrzymują płacę minimalną określoną we francuskiej Krajowej Konwencji Transportu Drogowego i  Działalności pokrewnych z transportem.

500x300-ley-macron-PLZaświadczenie o delegowaniu

Przed rozpoczęciem usługi firma będzie musiała wypełnić formularz będący zaświadczeniem o delegowaniu przez stronę web francuskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska. Zaświadczenie to musi być napisane w języku francuskim i zawierać wszystkie dane firmy, delegowanego kierowcy i jego wynagrodzenie.

Z kolei załadowcy francuscy wystąpią o kopię tej dokumentacji przed załadunkiem bądź rozładunkiem i kierowca będzie zobowiązany do posiadania kopii w kabinie zarówno zaświadczenia jak i swojej umowy o pracę, która nie musi być przetłumaczona na francuski.

Rola przedstawiciela we  Francji

Kolejnym obowiązkiem firm transportowych działających we Francji jest ustanowienie przedstawiciela w tym kraju, który będzie łącznikiem między władzami francuskimi a kierowcą i przedstawi władzom na żądanie dokumenty potwierdzające działanie zgodne z Loi Marcon.

Ta dokumentacja zawiera, oprócz zaświadczenia o delegowaniu, kopię ustanowienia przedstawiciela, wszystkie  karty wynagrodzeń kierowcy za okres oddelegowania lub innego równoważnego dokumentu z potwierdzeniami faktycznej zapłaty wynagrodzenia, jak i jego umowę o pracę. Przedstawiciel powinien przechowywać dokumenty podczas okresu oddelegowania i do 18 miesięcy po nim.

Należy tutaj podkreślić, że ta postać w żadnym razie nie działa jako przedstawiciel prawny, dlatego też nigdy nie będzie odpowiadać za naruszenia prawa wobec władz francuskich. Podobnie też jego rolą nie jest działanie jako mediator ani dochodzenie czy istnieje zgodność z wymogami prawnymi. Odpowiedzialność ta spoczywa całkowicie na firmie świadczącej usługę transportową.

Francja będzie karać za niestosowanie się do ustawy Marcon od 23 lipca

Sankcje Loi Macron

Naruszenie przepisów ustawy wiąże się z odpowiednimi sankcjami administracyjnymi, których wysokość może osiągnąć maksymalnie 2000 € za delegowanego pracownika i 4000 € za ponowne tego typu zdarzenie w tym samym roku.

Ustanowiono następujące poziomy maksymalnych sankcji:

  • Brak posiadania egzemplarza umowy o pracę przez kierowcę: 450 €
  • Brak w kabinie dokumentu o delegowaniu lub jest niewłaściwie wypełniony bądź zawiera fałszywe dane: 750 €
  • Brak ustanowienia przedstawiciela we Francji lub brak wypełnionego zaświadczenia o delegowaniu: 2.000 €

Poważne naruszenia będą podlegać sądowemu postępowaniu karnemu.

Przypominamy, że ustawa Macron dotyczy firm transportowych nierezydujących na terenie Francji, które delegują kierowców do Francji w ramach międzynarodowego transportu z miejscem załadunku lub rozładunku we Francji lub kabotażem na jej terenie. Ustawa nie obejmuje tranzytu i przewoźników samozatrudnionych, nieposiadających pracowników.

Deja un comentario