Rola giełd ładunków w poprawie efektywności i stabilności transportu drogowego rzeczy

Niedawno Wtransnet uczestniczył w kongresie traktującym o  Ecotransporcie, podczas którego debatowano jak uczynić sektor transportowy bardziej skutecznym i stabilnym w kontekście problemu zanieczyszczenia środowiska, który chociaż późno, ale trafił do terminarzy europejskich rządów i Ci zabrali się do pracy. W rzeczywistości, ograniczenia ruchu i przepisy ograniczające emisję już zaczęły wpływać na codzienną aktywność przewoźników. Stąd też wszyscy, których dotyczą wspomniane środki – rząd, załadowcy, przewoźnicy, stowarzyszenia, producenci i przemysł naftowy – zebrali się, aby przedyskutować temat przyszłości transportu i dojść do porozumienia w sprawie poprawy jakości środowiska, z zachowaniem skuteczności oferowanych usług. W tym sensie, Josep Maria Salles, założyciel i Dyrektor Handlowy  Wtransnet  na Hiszpanię i Portugalię przeanalizował  rolę giełd ładunków w  poprawie efektywności transportu oraz ograniczenia pustych kilometrów.

efektywnosc-stabilnosc-ecotransport-gielda-ladunkow

Niezrównoważone przepływy transportowe

Towarowe przepływy drogowe, pomiędzy różnymi regionami europejskimi nie równoważą się, ponieważ każdy region ma odmienne zdolności produkcyjne. Zazwyczaj firma z danego regionu ma więcej tras wyjazdowych niż powrotów do domu. Na przykład, firma z Barcelony może posiadać 10 stałych ładunków dziennie przez cały rok w kierunku do Lyonu. Problem tkwi w tym, że nie posiada 10 ładunków powrotnych z Lyonu do Barcelony. I bardzo prawdopodobnym jest, że tak samo dzieje się w firmie z Lyonu.  Smutna rzeczywistość jest więc taka, że z pewnością ciężarówki tych firm mijają się na autostradach jadąc na pusto

jose-maria-salles-efektywnosc-stabilnosc-ecotransport-gielda-ladunkow

Redukcja pustych przebiegów w celu poprawy efektywności i uszanowania ochrony środowiska

Puste przebiegi są przysłowiową piętą Achillesa, z którą wiele firm próbuje walczyć, starając się optymalizować wydajność swojej floty.  Jest to kluczowy czynnik w oszczędności paliwa, redukcji emisji i efektywnym funkcjonowaniu firmy transportowej. I tutaj właśnie wkracza ze swoim rozwiązaniem Wtransnet: narzędzie  online gdzie firmy dzielą się informacją o swoich dziennych trasach  w określone miejsce z ponad 11.000 europejskich firm w celu nawiązania współpracy i optymalizacji tych tras.  Dostęp do tej informacji pozwala podejmować decyzje i zarządzać codzienna działalnością w oparciu o wiele alternatyw.

 Sharing economy, nowa koncepcja ale funkcjonująca od 20 lat.

To jest właśnie istota giełd ładunków i powód, dla którego ponad 20 lat temu powstał Wtransnet. Chociaż to właśnie teraz termin “ekonomia współpracy” nabrał siły, już jakiś czas temu technologia wtargnęła w transport zmieniając sposób, w jaki przeprowadza się zlecanie przewozu.

Wtransnet pojawił się na rynku ze swoją technologią łączenia ładunków i pojazdów w czasie rzeczywistym, poprzez utworzenie pionierskiej giełdy ładunków pozwalającej na współpracę pomiędzy firmami transportowymi w bezpiecznym i zaufanym otoczeniu.

Jeśli przeanalizujemy  przepływy transportowe na giełdzie ładunków w pierwszym kwartale 2017 roku, obserwujemy wzrostową tendencję w ilości ofert ładunków  z przyrostem 40%. Wobec tej zwiększonej ilości ładunków, wzrosła również ilość ciężarówek, które przewożą te towary i mogą uniknąć powrotów na pusto.

Wniosek? To proste: współpraca pomiędzy firmami transportowymi na giełdach pozwala na redukcję pustych przebiegów, prowadząc do bardziej efektywnego zarządzania flotą i w konsekwencji działając przyjaźniej dla środowiska.

Deja una respuesta