Mogę spotkać się na Giełdzie Ładunków z firmami, które stosują złe praktyki?

W przypadku Wtransnet, tak bardzo poważnie traktujemy sprawę wyeliminowania złych praktyk stosowanych na giełdzie, że utworzyliśmy politykę jakości czuwającej nad spełnianiem norm: jeśli firma złamie obowiązujące zasady natychmiast jest z giełdy wykluczana.

Odpowiedź brzmi: tak, ponieważ do tej pory nikt nie znalazł antidotum na to, żeby wszystkie firmy działały bez zarzutu. Kolejnym pytaniem, które musisz sobie zadać jest: Co robi Wtransnet z firmami, które nie pracują poprawnie na giełdzie?

zle-praktyki-gielda-ladunkow.jpg

Tutaj możemy już dać Ci bardziej uzasadnioną odpowiedź i być może do tej pory nie wiedziałeś o pewnych aspektach. Od samego początku, czyli już od 20 lat Wtransnet postawił na utworzenie punktu spotkań dla firm z sektora transportowego,  gdzie będzie się pracowało  bezpiecznie.  Możliwe, że dużo firm to mówi, ale niewiele z nich rzeczywiście to robi.

W Wtransnet traktujemy tą sprawę niezwykle poważnie. Tak poważnie, że utworzyliśmy politykę jakości (Quality Assurance Policy) i organ zwany Komisją Audytową. Zajmuje się on czuwaniem nad spełnianiem przez firmy zrzeszone norm zawartych w QAP.  W ten sposób, jeśli któraś z firm złamie zasady, natychmiast blokuje się jej dostęp i w konsekwencji może zostać z giełdy usunięta.

Należy podkreślić, że zadaniem Komisji jest gwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim firmom zrzeszonym i zapewnienie dobrych praktyk wewnątrz market place. W przypadku jakichkolwiek nadużyć ze strony firm zrzeszonych, stosowane są ostrzeżenia.  Po otrzymaniu ostrzeżenia firma może działać na giełdzie, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zrozumie powagę sprawy i poprawi swoje zachowanie, nie popełniając po raz drugi tego samego błędu. W przypadku szczególnie poważnych nadużyć lub jeśli firma zignorowała ostrzeżenia, dochodzi do wykluczenia jej z giełdy.

Przed podjęciem takich środków, w Wtransnet przeprowadza się szczegółowy monitoring każdego klienta. W przypadku zgłoszenia jakiegoś zdarzenia, obsługa klienta zajmuje się mediacją pomiędzy firmami zaangażowanymi. Na przykład, w przypadku opóźnienia w płatności, jako środek zapobiegawczy blokuje się firmie dostęp do aplikacji aż do momentu rozwiązania sprawy. Rozpoczyna się również w tym momencie proces monitoringu, aby nie pojawiły się kolejne opóźnienia i ponadto nakłada się karę pieniężną za niepłatności.

Od 2007, obok raportu nadużyć, Komisja Audytowa wydała 773 decyzje, chociaż, jak wspomnieliśmy, nie wszystkie doprowadzały do wydalenia firmy. Pomiędzy najczęściej spotykanymi przyczynami wykluczenia z giełdy znajdują się: odsprzedaż ładunków, przekazywanie poufnych informacji firmom niezrzeszonym, niespełnianie kodeksu etycznego, akceptowanego w momencie przystąpienia do Wtransnet i, w mniejszym stopniu, chociaż mogłoby się wydawać na odwrót, przypadki niewypłacalności, których nie udało się rozwiązać pomimo interwencji działu reklamacji płatności Wtransnet

Jak wspominaliśmy, celem Komisji jest korekta możliwych odchyleń od norm i większość decyzji to decyzje ostrzegające, zapobiegające.  Dobrym tego przykładem będą zawieszenia dostępu, kiedy firma otrzyma negatywne opinie ze strony pozostałych użytkowników lub zablokowanie dostępu do serwisu gwarancji płatności za jego niewłaściwe używanie. W przypadkach opóźnień w płatnościach, pomimo ich pozytywnego rozwiązania przez mediacje działu reklamacji, firma również formalnie zostaje upomniana. Jeśli pomimo upomnień, sytuacja powtarza się, zabiera się jej opcje zgłaszania ładunków i gdy ostatecznie nie wywiąże się z płatności, zostaje definitywnie wykluczona z giełdy.

Cała ta informacja jest przechowywana w historii firmy. Dzięki temu, kiedy klient chce nawiązać współpracę może skorzystać z Serwisu Informacji o Firmach, najbardziej cenionego przez użytkowników Wtransnet i zostanie poinformowany o ewentualnych opóźnieniach w płatnościach.

Ten protokół czynności jest podstawą, na której buduje się działalność w Wtransnet. Fakt, który uczynił z Wtransnet najbardziej bezpieczną giełdą ładunków, na której pracują najlepsze europejskie firmy z sektora transportowego.

 

Deja una respuesta