Dochodzenie roszczeń od karteli największych w Europie producentów ciężarówek

Od 2016 roku, temat zmowy cenowej konsekwentnie pojawiał się w aktualnościach transportowych. Kiedy UE opublikowała sankcje nakładane na producentów, poszkodowani mogą, teoretycznie, składać swoje reklamacje w ciągu najbliższych pięciu lat. Wyjątek stanowi Hiszpania, gdzie jest to okres 1 roku.

Minął już prawie rok od momentu opublikowania przez Komisje Europejską decyzji, w której potwierdza się sankcje wobec producentów ciężarówek.  Prawie 3 mld euro wyniosła łączna kwota grzywien, które miały zapłacić  MAN, Volvo / Renault, Mercedes, Iveco i DAF. Powód: ustalanie w latach 1997 – 2011 cen fabrycznych średnich (od 6 do 16 ton) i ciężkich (powyżej 16 t) samochodów ciężarowych,  porozumienie, co do daty wprowadzania technologii obniżających emisję zmierzających do spełnienia norm od EURO 3 do EURO 6, a także zasad przerzucania na kupujących kosztów tych technologii. Na rynku, na którym takie praktyki są całkowicie zakazane, wymienieni producenci, za wyjątkiem SCANII, przeciwko której nadal prowadzone jest postępowanie, przyznali się do winy.

Co jest przedmiotem odszkodowań?

Poszkodowani zakupili prawie 10 milionów ciężarówek w całej Europie. Mogą oni wstąpić o odszkodowanie za zawyżone ceny zakupu pojazdów (o około 10 %), jak i za opóźnione wprowadzenie nowych technologii w systemach redukcji spalin, których wysokie koszty wpłynęły na ich klientów.

poszkodowani-kartel-ciezarowki-Europa

Kto może wystąpić o odszkodowanie?

Mogą to zrobić wszystkie te firmy i osoby prywatne, które zakupiły nowe ciężarówki wyżej wymienionych marek w latach pomiędzy 1997 i 2011.  Również tyczy się to tych, którzy zakupili pojazdy poprzez umowę leasingową lub rentingową.

Jak i kiedy?

Istnieje kilka platform, które pomagają poszkodowanym złożyć odpowiednie wnioski przy współpracy prawników i ekonomistów. W Europie, z wyjątkiem Hiszpanii (tylko jeden rok), termin reklamacji dotyczący tego typu praktyk wynosi 5 lat od dnia, w którym uchwała została opublikowana. W hiszpańskim Dzienniku Ustaw zostało to opublikowane dnia 6 kwietnia 2017. W każdym razie prawnicy sugerują, aby w celu uniknięcia nieporozumień, brać za punkt odniesienia przy liczeniu upływu terminu składania reklamacji , dzień w  którym uchwała została podana do wiadomości publicznej, czyli  19 lipca 2016 roku.

Deja una respuesta