Home / Blog / Niebezpieczna praktyka zmiany danych w dokumentach CMR

Niebezpieczna praktyka zmiany danych w dokumentach CMR

Obserwujemy ostatnio praktykę umieszczania na jednej z kopii CMR naklejki z nazwą przewoźnika, w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy firmy transportowej.

W wielu przypadkach naklejka ta jest umieszczana z zamiarem ukrycia nazwy przewoźnika, któremu ładunek został sprzedany i jeśli następnie ładunek ten został powierzony innemu podwykonawcy – na każdej kopii dokumentów CMR załadowcy widnieje inna nazwa przewoźnika.

Spotykamy sie ostatnio z odmową zapłaty faktur, szczególnie przez firmy francuskie, które przy zlecaniu transportu wyszczególniły w zleceniu zakaz odsprzedaży ładunku innemu przewoźnikowi, a mimo to na przysłanych następnie dokumentach CMR widniały nazwy kilku przewoźników.

Wtransnet po konsultacji tej sytuacji z kancelaria adwokacka Lex Transport, współpracującą z naszą giełdą, uzyskał następującą odpowiedź w tej sprawie:

Adwokat Lorena Jiménez: “Nie można zmieniać informacji zawartych w dokumencie CMR”  z poniższych powodów:

Konwencja CMR określa:

  1. List przewozowy wystawia się w trzech oryginalnych egzemplarzach, podpisanych przez nadawcę i przez przewoźnika, przy czym podpisy te mogą być wydrukowane lub też zastąpione przez stemple nadawcy i przewoźnika, jeżeli pozwala na to ustawodawstwo kraju, w którym wystawiono list przewozowy. Pierwszy egzemplarz wręcza się nadawcy, drugi towarzyszy przesyłce, a trzeci zatrzymuje przewoźnik
  2.  List przewozowy powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje i być poprawnie skonstruowany, jakakolwiek zmiany danych, falsyfikacja lub sprzeczne dane wiążą się z możliwością poważnych szkód finansowych.
  • 3. W Hiszpanii brak wszystkich obowiązkowych danych w liście przewozowym może być powodem mandatu w wysokości do 1001 euro (artykuł 141.19 Ustawy o Transporcie LOTT). Jeśli wykryta zostanie próba sfałszowania danych, kara może opiewać na kwotę do 4601 euro (artykuł 140.14 LOT).
  • We Francji fałszowanie CMR może zostać uznane za przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności na okres jednego roku i kary w wys. 3000  euro.

About wtransnet

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *