Home / Blog / NIP europejski

NIP europejski

Posiadanie NIP-u UE jest niezbędne w transporcie międzynarodowym

Rejestracja w rejestrze wspólnotowym VAT pozwala na uniknięcie konfliktów w momencie realizowania transportu międzynarodowego. Usługa transportowa realizowana dla firmy zagranicznej jest księgowana bez podatku VAT, czyli konieczne jest posiadanie NIP-u europejskiego. Należy również potwierdzić ważność NIP-u UE przed podjęciem transportu.

Firma będąca płatnikiem usługi jest zobowiązana do potwierdzenia ważności NIP-u przed zleceniem usługi. W przypadku, jeśli firma nie posiada NIP-u UE – przedłuża się termin zapłaty faktury, ponieważ firma zlecająca winna uiścić fakturę z VAT-em i następnie dochodzić jego zwrotu.

W celu sprawdzenia ważności NIP UE – możecie Państwo skorzystać z oficjalnej strony VIES (System wymiany informacji VAT)

Jeśli system nie potwierdza ważności numeru należy to skonsultować bezpośrednio z firma zlecająca usługę.  W celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej UE należy zarejestrować się w odpowiednim urzędzie w kraju zarejestrowania firmy.

About wtransnet

Deja un comentario