Home / Blog / Wtransnet doświadcza wzrostu w transporcie międzynarodowym na giełdzie ładunków

Wtransnet doświadcza wzrostu w transporcie międzynarodowym na giełdzie ładunków

W raz z początkiem świątecznej kampanii, jednym z momentów, kiedy aktywność transportu drogowego rzeczy przeżywa najbardziej pracowity okres w roku, czas na podsumowanie działalności, które rok 2016 przyniósł giełdzie ładunków.

W ciągu tego roku, Wtransnet przekroczył liczbę  11.000 firm zrzeszonych i 31.200 dziennie publikowanych ofert, co, na kilka tygodni do zakończenia roku, przekłada się na 24% więcej niż w 2015 roku.  Podobnie, do października zarejestrowano łącznie  1.590  nowych firm, z których 36% stanowiły firmy międzynarodowe.


Przepływy transportowe na giełdzie ładunków

Zgodnie ekspansją międzynarodową, na którą Wtransnet postawił tego roku, widzimy tendencję wzrostową w transporcie pomiędzy krajami europejskimi. Jeśli przyjrzymy się przepływom towarów po Europie, zauważymy ogólny wzrost ładunków o 7,09%, a szczególnie, bo w około 50%, w ciągu miesięcy sierpnia i września. Podobnie, bo o 48,18% wzrosły oferty pojazdów na tych trasach, dzięki czemu Wtransnet stał się punktem spotkań pomiędzy firmami zlecającymi ładunki a dostawcami usług transportowcach na Europę.

 

Oferty ładunków z załadunkiem i rozładunkiem w Europie
                Oferty ładunków z załadunkiem i rozładunkiem w Europie

 

Warto wspomnieć, że w ciągu tego roku miał miejsce wzrost ładunków w eksporcie z Europy do krajów Pł. Iberyjskiego o  5.81%, jak również dostępnych pojazdów na tych trasach (20%). Inną kwestią wartą wzięcia pod uwagę jest wzrost zgłoszonych pojazdów na trasach międzynarodowych z Hiszpanii czy Portugali w kierunku na Europę, które utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie aż do przełomu sierpnia, z rocznym wzrostem  44.85%.

Oferty włoskich ładunków krajowych
                                     Oferty włoskich ładunków krajowych

 

Włochy rosną w siłę na Wtransnet

Na szczególną uwagę zasługuje przyrost zanotowany we Włoszech, zwłaszcza w odniesieniu do rynku krajowego, ze wzrostem o 50,75% ofert ładunków i bezprecedensowym wzrostem o 234.56% ofert pojazdów. Podobnie przybyło ofert w eksporcie zarówno ładunków i pojazdów (14%), podczas gdy oferty ładunków w imporcie pozostają stabilne. Powiększyła się znacząco liczba pojazdów na powroty do Włoch o 79%.

Deja un comentario